Welcome to Klonken!
Join the community and enjoy our fun servers!
REGISTER FOR FREE
Annual Meeting (2020)

Resource Annual Meeting (2020) 1.0

No permission to download
Här kan du som är VIP (föreningsmedlem) ladda hem protokollet för årsmötet som hölls den 15 mars 2020 och se vad vi beslutade om under mötet.

Mötets dagordning
1. Mötets öppnande
2. Beslut om mötets giltighet
3. Val av mötets ordförande
4. Val av mötets sekreterare
5. Val av mins en person att granska protokollet efter mötet
6. Styrelsens redovisning av förra årets verksamhet
7. Styrelsens redovisning av förra årets ekonomi
8. Revisorernas redovisning av styrelsens arbete förra året
9. Beslut om ansvarsfrihet för förra årets styrelse
10. Förslag från styrelse och medlemmar
11. Beslut om årets verksamhetsplan
12. Beslut om årets budget och eventuell medlemsavgift
13. Val av årets styrelse
14. Val av årets revisor
15. Mötets avslutande

Granskare av protokoll
Lucas makis Nyman
Robin Vincent Moström
Author
Vincent
Downloads
2
Views
65
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings