Jailbreak

Our Jailbreak server is Swedish speaking, therefore we have chosen not to write any rules in English.
På vår server finns inte procentuella varianter av "Frys". Vi har den gamla klassiska regeln för "Frys", vilket innebär att fångarna inte får röra på sig alls!
  §1.01 Serverns språk är svenska!
  §1.02 Ghosting är strikt förbjudet.
  §1.03 Särbehandling är inte tillåtet.
  §1.04 Det är inte tillåtet att fördröja rundor.
  §1.05 Det är inte tillåtet att störa Warden.
  §1.06 Det är inte tillåtet att störa Last Request.
  §1.07 Warden måste säga regler/kommandon tydligt innan cellerna öppnas, annars blir det Restricted Freeday.
  §1.08 Warden ska vara tydlig med sina kommandon. Om Warden glömmer att säga "inga omvägar" så är omvägar tillåtna.
  §1.09 Warden's kommandon ersätter tidigare kommandon.
  §1.10 När Warden dör upphör alla kommandon och det blir Restricted Freeday fram till att en ny Warden är vald.
  §1.11 Första rundan är alltid Restricted Freeday så att alla får en chans att ta sig in på servern.
  §1.12 Under specialrundor så som Free For All eller War får man inte campa i mer än 30 sekunder.
  §1.13 Om du är ny på servern ska du alltid börja som Terrorist (Prisoner) så att du lär dig hur det fungerar innan du blir Counter-Terrorist (Guard).
  §1.14 Admins får alltid aktivera sin mikrofon om det är adminrelaterat.
  §1.15 Admins ord är lag, men om admins ger olika svar - kontakta en huvudadmin för ett korrekt svar.
  §1.16 Last Request (LR)
  • Att fuska är inte tillåtet.
  • När LR är aktiverat upphör alla tidigare kommandon.
  • Fången väljer regler.
  • Reglerna ska vara rättvisa för både T och CT.
  §1.17 Synonymer
  • Trappa och ramp räknas som samma sak.
  • Cellgaller, celldörr och cellglas räknas som samma sak.

  CT Regler (Vakter)

  §2.01 För att få vara CT måste du ha en fungerande mikrofon, följa reglerna och vara tydlig med dina kommandon.
  §2.02 Warden ska förklara utförligt vad olika lekar går ut på.
  §2.03 Warden får aldrig förbjuda textchatten.
  §2.04 Warden får aldrig tvinga en fånge till att aktivera mikrofonen.
  §2.05 Warden får aldrig avbryta Restricted Freeday.
  §2.06 Warden får aldrig ge en order som innebär att fången inte har någon chans att överleva.
  §2.07 Warden får aldrig ge en order om att döda en vakt.
  §2.08 Warden ska vara tydlig i sina kommandon när det gäller hur fångarna ska ta sig från punkt A till B.
  §2.09 Warden måste ha gett kommandon innan 14:00 när cellerna har öppnats, annars blir det Restricted Freeday.
  §2.10 Vakter måste skjuta varningsskott innan de dödar en fånge.
  §2.11 Vakter får inte skada/döda en fånge utan anledning.
  §2.12 Vakter ska aktivt hjälpa Warden och får inte leka runt eller skjuta i onödan.
  §2.13 Vakter får inte vistas i cellerna, vents eller secrets innan 12:00.
  §2.14 Vakter får inte använda mikrofonen i onödan.
  §2.15 Vakter får inte droppa vapen till (eller i närheten av) fångar.
  §2.16 Vakter får aldrig ge ut straffrundor.
  §2.17 Vakter får ge order till fångar som de känner sig hotade av.
  §2.18 Admins kan hindra/avbryta en lek som har spelats för många gånger under kartan.

  T Regler (Fångar)

  §3.01 Fångar som förlorar en lek får inte komma tillbaka levande.
  §3.02 Fångar som är rebeller får inte komma tillbaka levande under en lek eller specialrunda.
  §3.03 Fångar som är rebeller ska alltid vara aktiva och får inte campa i cellerna.
  §3.04 Fångar får kniva vakter som baitar, utan att det leder till konsekvenser, de får däremot inte springa efter en vakt som har flyttat på sig.
  §3.05 Fångar får endast ta LR när Warden ger tillåtelse.
  §3.06 Fångar som befinner sig i Armory räknas som rebell om inte Warden har godkänt det.
  §3.07 Fångar som håller i ett vapen i minst 3 sekunder räknas som rebeller.
  §3.08 Fångar som siktar runt med ett vapen och försöker skjuta vakter räknas som rebeller.
  §3.09 Fångar som kastar granater mot vakter räknas som rebeller.
  §3.10 Fångar som håller i en granat eller zeus/taser räknas INTE som rebeller såvida han/hon inte attackerar med dem.

  Lekar

  §4.01 Warden ansvarar för att starta lekar.
  §4.02 Specialrundor får inte spelas två rundor i rad.
  §4.03 Omröstningar som resulterar i lika resultat ska alltid räknas till fångens fördel.

  Restricted Freeday
  Fångar får röra sig fritt. De får däremot inte befinna sig i Armory eller avsiktligt följa efter eller gå för nära vakter. Rebeller dödas.

  Freeday (Obegränsad Freeday)
  Fångarna får göra i stort sätt allt förutom att skada vakterna. Fångarna får befinna sig i Armory, gå nära vakter, ta LR och så vidare. Rebeller dödas.

  Last Request
  Last Request är en sista önskan. Fångar kan endast starta Last Request när det är 1-2 levande fångar. Warden måste ge tillåtelse att använda Last Request (bortsett från om fången väljer rebell).

  Simon säger
  Fångarna ska endast följa "Simon säger" kommandon. Fångarna har 3 sekunder på sig att utföra kommandot. Fångar som gör fel dödas.

  Evil Simon säger
  Fången som utför "Evil Simon säger" kommandot sist dödas. Warden får inte luras.

  Drunken Simon säger
  Fången som utför "Drunken Simon säger" kommandot först får välja 1-2 fångar som ska dödas.

  50/50
  Warden ger 2 svarsalternativ till en fånge som ska gissa vilket av alternativen som är rätt. Om fången har rätt klarar sig fången.

  Frågesport
  Warden kallar fram en fånge som får välja ett valfritt ämne som Warden ska ställa en fråga om. Om fången svarar rätt på frågan klarar sig fången.

  Gissa talet
  Warden kallar fram minst två fångar. Warden skriver ett tal mellan 1-100 i CT-chatten. Fångarna som har kallats fram ska därefter skriva ett tal mellan 1-100 i chatten. Fången som är närmast Wardens tal får välja en fånge som ska dö.

  Idol
  Warden kallar fram en fånge som ska sjunga. Alla vakter röstar därefter om det var bra eller dåligt. Om sången bedöms vara bra klarar sig fången.

  Matleken
  Warden kallar fram en fånge som ska skriva/säga en god maträtt. Alla vakter röstar därefter om huruvida maträtten är god eller inte. Om majoriteten vakter bedömer att maträtten är god klarar sig fången.

  Skämtleken
  Warden kallar fram en fånge som ska skriva/säga ett skämt. Alla vakter röstar därefter om det var bra eller dåligt. Om skämtet bedöms vara bra klarar sig fången.

  Vem vet mest?
  Warden väljer ett ämne och ställer en fråga inom ämnet. Fången som svarar rätt först i textchatten får välja 1-2 fångar som ska dö.

  Shoot or Don't Shoot? Obs! Denna lek ska köras fram till att det är 3 fångar vid liv! (rebeller räknas inte)
  Fångarna radas upp med ryggen riktad mot Warden. Warden siktar på en av fångarna och ställer samtidigt frågan "Shoot or Don't Shoot?" till en av de levande fångarna. Om fången som blir tillfrågad svarar "Shoot" ska Warden skjuta fången han/hon siktar på, om fången istället svarar "Don't Shoot" går frågan över till en annan fånge. Warden får inte sikta på samma fånge 2 gånger i rad.

  Egna lekar
  Warden får hitta på egna lekar så länge reglerna för leken förklaras tydligt innan leken börjar.

  Specialrundor

  Arms Race (FFA)
  Alla spelare börjar med ett och samma vapen och det är alla mot alla. Vid kill får spelarna ett nytt vapen. Rundan avslutas när en spelare knivar en annan spelare med guldkniven. Camping är inte tillåtet.

  Catch & Freeze
  Vakterna jagar och knivar fångar för att frysa dem. Fångar kan kniva sina frysta lagkamrater för att rädda dem.

  DuckHunt
  Fångarna spawnar som kycklingar. Vakterna ska med hjälp av shotguns döda alla kycklingar.

  Free For All (FFA)
  En förutbestämd tid påbörjas rundan där alla ska döda alla.

  Freeday
  Detta motsvarar en Restricted Freeday. Fångar får röra sig fritt. De får däremot inte befinna sig i Armory eller avsiktligt följa efter eller gå för nära vakter. Rebeller dödas.

  Ghosts War (FFA)
  Alla ska döda alla (FFA). Spelarna är osynliga under hela rundan bortsett från under korta perioder då de blir synliga för varandra.

  Hide in The Dark
  Fångarna har en minut på sig att gömma sig på kartan. När minuten har passerat blir alla fångar frysta på sin position. Vakterna ska leta rätt på och döda fångarna.

  Knife Fight (FFA)
  Alla ska döda alla (FFA) med endast kniv. Rundan hålls inom cellområdet.

  One in the chamber (FFA)
  Spelarna spawnar med en Glock-18 (laddad med 1 kula) och kniv. Alla ska döda alla (FFA). Det krävs endast en träff för att döda.

  War
  Det har blivit dags för krig - Vakter mot fångar. En förutbestämd tid påbörjas rundan.

  Zeus Day (FFA)
  Spelarna spawnar med en Zeus och kniv. Alla ska döda alla (FFA). Spelare får en ny Zeus genom att döda andra.

  Zombie Day
  Vakterna spawnar som zombies. Dessa zombies kan förflytta sig snabbt och har mycket HP. Fångarna ska sprida ut sig på kartan och försvara sig.