Join the community
Join our Swedish community and enjoy playing on fun game servers
Register now

Kallelse till årsmötet år 2021

  • Go to Fragnet and use our promo code KLONKEN for 30% OFF the first month!
  • Do you want to rent servers with CS:GO skins or Swish? Go to Cloudnet.nu and get started today!
Som medlem i Klonken Spelförening är du välkommen till årsmötet 2021!

Mötet startar: XX/XX-2021 XX:00
Mötet avslutas: XX/XX-2021 XX:00
Plats: www.klonken.nu/discord

Sista anmälningstillfälle: XX/XX-2021
Krav för att delta: Godkänd medlem och att du har skickat in en anmälan i tid

Anmälan till årsmötet

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Beslut om mötets giltighet
3. Val av mötets ordförande
4. Val av mötets sekreterare
5. Val av minst en person att granska protokollet efter mötet
6. Styrelsens redovisning av förra årets verksamhet
7. Styrelsens redovisning av förra årets ekonomi
8. Revisorernas redovisning av styrelsens arbete förra året
9. Beslut om ansvarsfrihet för förra årets styrelse
10. Förslag från styrelse och medlemmar
11. Beslut om årets verksamhetsplan
12. Beslut om årets budget och eventuell medlemsavgift
13. Val av årets styrelse
14. Val av årets revisor
15. Mötets avslutande

Kandidater till styrelsen 2021

Namn: Robin Moström
Nick: vincent
Kandiderar till: -

Namn: Lucas Nyman
Nick: Makis
Kandiderar till: -

Namn: Julia Edelbring
Nick: julialoviisa
Kandiderar till: -

Namn: Tor Stein
Nick: ToUcH
Kandiderar till: -

Om du vill kandidera till styrelsen, eller som revisor, gör det då genom att kontakta oss senast den XX/XX-2021.